Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

 

Regulamin Wypożyczani

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZDZIESZOWICACH

I Prawo korzystania

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 2. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.
 3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza, po dopełnieniu formalności zapisu.
 4. W wypożyczalni działa komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń.
 5. Przy zapisie należy:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
  2. złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
 6. Za korzystanie z wypożyczalni niepełnoletniego czytelnika zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Czytelnik otrzymuje Kartę czytelnika, którą należy okazywać przy wypożyczaniu   książek.
 8. Czytelnik ma obowiązek zawiadomić bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu e mail.

II Wypożyczenia

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 woluminów.
 2. Czytelnicy nie posiadający  stałego zameldowania na terenie woj. opolskiego mogą jednorazowo wypożyczyć 1 wolumin.
 3. Książki beletrystyczne i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż sześć tygodni.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć o cztery tygodnie, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych wypożyczalnia może zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia.
 6. W przypadku nowości, książek szczególnie poszukiwanych, a także lektur możliwe jest indywidualne ustalenie terminu zwrotu książki.
 7. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informację dotyczącą książek, doboru literatury na interesujący go temat oraz wskazówek  co do sposobu pracy z książką.


III Korzystanie z usługi zamawiania i rezerwowania zbiorów

 1. Z usługi zamawiania i rezerwowania zbiorów mogą korzystać użytkownicy posiadający adres e-mail po uprzednim aktywowaniu swojego konta w wypożyczalni.
 2. Czytelnik otrzymujący hasło „pierwszego logowania” zobowiązany jest do zmiany tego hasła. W przypadku zapomnienia hasła czytelnik powinien skontaktować się z dyżurnym bibliotekarzem.
 3. Rezerwowanie i zamawianie możliwe jest zdalnie, za pomocą katalogu on-line biblioteki, zamieszczonego na stronie www.biblioteka.zdzieszowice.pl
 4. Z usługi zamawiania, czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danej pozycji katalogowej są aktualnie wypożyczone. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie egzemplarza jest on rezerwowany dla pierwszego czytelnika z kolejki.
 5. Usługa rezerwowania materiałów bibliotecznych polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych. Z usługi można skorzystać w sytuacji, gdy przynajmniej jeden egzemplarz danej pozycji jest dostępny, a czytelnik znajduje się poza biblioteką i w danej chwili nie może go wypożyczyć.
 6. Czytelnik, który dokonał zamówienia, zobowiązany jest do częstego sprawdzania swojego konta. Pozycje rezerwowane przez czytelników powinny być odebrane w ciągu 3 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a egzemplarze staną się dostępne dla kolejnych czytelników lub uzyskują status „można wypożyczyć”.
 7. Realizowanie rezerwacji przez bibliotekarza odbywa się każdego dnia, w pierwszej godzinie otwarcia biblioteki.
 8. Nie przedłuża się terminu zwrotu książki w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję oczekuje kolejny czytelnik.
 9. Biblioteka zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji i zamówienia z przyczyn, na które nie ma wpływu.

IV Przetrzymywanie książek

 1. zbliżającym się terminie zwrotu książek czytelnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną. Przekroczenie terminu zwrotu książek skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w systemie komputerowym.
 2. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad ustalony termin otrzymuje po trzech miesiącach pierwsze upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w kwocie 10 zł.
 3. W przypadku nie zwrócenia książki w okresie jednego miesiąca otrzymuje drugie upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 15 zł.
 4. W przypadku nie zwrócenia książki w okresie kolejnego miesiąca czytelnik  otrzymuje trzecie upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 20 zł.
 5. Jeżeli czytelnik mimo upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka jest uprawniona do podejmowania wszelkich czynności prawnych mających na celu egzekwowanie należności.

V Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie takiej samej książki jest niemożliwe, czytelnik powinien odkupić inną o zbliżonej tematyce (wartość i tytuł do uzgodnienia z bibliotekarzem.)

VI Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub, w drastycznych przypadkach, całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Prawa do korzystania z wypożyczalni nie mają osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.
 4. Niniejszy regulamin stanowi łącznie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach nierozłączną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania biblioteki.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 52
Utworzono dnia: 10.04.2024
Dokument wprowadził:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument opublikował:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument wytworzył:
Anna Maciołek
Podmiot udostępniający informację:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Historia publikacji

 • 10.04.2024 13:50, Administrator
  Edycja strony: Regulamin Wypożyczani
 • 10.04.2024 13:50, Administrator
  Edycja strony: Regulamin Wypożyczani
 • 10.04.2024 13:35, Administrator
  Dodanie strony: Regulamin Wypożyczani MiGBP w Zdzieszowicach