Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

 

Regulamin Filli Bibliotecznych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI FILII MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZDZIESZOWICACH

I Prawo korzystania

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 2. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży.
 3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza, po dopełnieniu formalności zapisu.
 4. W wypożyczalni działa komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń.
 5. Przy zapisie należy:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość  i miejsce zamieszkania,
  2. złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.
 6. Za korzystanie z wypożyczalni niepełnoletniego czytelnika zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Czytelnik otrzymuje Kartę czytelnika, którą należy okazywać przy wypożyczaniu książek. Karta wydawana jest nieodpłatnie.
 8. Czytelnik ma obowiązek zawiadomić bibliotekę o każdorazowej zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

II Wypożyczenia

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 woluminów.
 2. Czytelnicy nie posiadający  stałego zameldowania na terenie woj. opolskiego mogą jednorazowo wypożyczyć 1 wolumin.
 3. Książki beletrystyczne i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż sześć tygodni.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przedłużyć o cztery tygodnie, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych wypożyczalnia może zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia.
 6. W przypadku nowości, książek szczególnie poszukiwanych, a także lektur możliwe jest indywidualne ustalenie terminu zwrotu książki.
 7. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informację dotyczącą książek, doboru literatury na interesujący go temat oraz wskazówki co do sposobu pracy z książką.

 III Przetrzymywanie książek

 1. O zbliżającym się terminie zwrotu książek czytelnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną. Przekroczenie terminu zwrotu książek skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w systemie komputerowym.
 2. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad ustalony termin otrzymuje po trzech miesiącach pierwsze upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w kwocie 10 zł.
 3. W przypadku nie zwrócenia książki w okresie jednego miesiąca otrzymuje drugie upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 15 zł.
 4. W przypadku nie zwrócenia książki w okresie kolejnego miesiąca czytelnik  otrzymuje trzecie upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 20 zł.
 5. Jeżeli czytelnik mimo upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka jest uprawniona do podejmowania wszelkich czynności prawnych mających na celu egzekwowanie należności.

IV Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie takiej samej książki jest niemożliwe, czytelnik powinien odkupić inną o zbliżonej tematyce (wartość i tytuł do uzgodnienia z bibliotekarzem.)

V Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub, w drastycznych przypadkach, całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 2. Prawa do korzystania z wypożyczalni nie mają osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.
 4. Niniejszy regulamin stanowi łącznie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach nierozłączną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania biblioteki.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 35
Utworzono dnia: 10.04.2024
Dokument wprowadził:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument opublikował:
Iwona Mróz-Nowińska
Dokument wytworzył:
Anna Maciołek
Podmiot udostępniający informację:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

Historia publikacji

 • 10.04.2024 14:50, Administrator
  Edycja strony: Regulamin Filli Bibliotecznych
 • 10.04.2024 14:11, Administrator
  Dodanie strony: Regulamin Filli Bibliotecznych