Artykuły

   Tegoroczne letnie wakacje zgromadziły wiele dzieci, a proponowany cykl spotkań przygotowany przez bibliotekę i świetlicę wiejską, cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wakacyjnych spotkań mieli możliwość udziału w zajęciach związanych z książką – głośno czytali wiersze Jana Brzechwy.

 

IMG 0057     IMG 0028

 

     Oprócz zajęć z książką dzieci rozwijały zdolności plastyczne wykonując kolorowe obrazki na papierowych talerzach jednorazowych, wykonywały figurki z masy solnej, zwierzęta z plasteliny. Musiały również wytężyć umysł podczas konkursu ortograficznego oraz przy rozwiązywaniu zagadek. Ostatniego dnia naszych spotkań dzieci piekły pizzę. Na zakończenie wakacji każdy uczestnik otrzymał nagrodę za aktywny udział w zajęciach.

 

IMG 0062     IMG 0079

 

    Dziękujemy uczestnikom za udział w zajęciach wakacyjnych.
Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
                                                                                 Powodzenia!!!

 

Zajęcia były organizowane przy współpracy z świetlicą wiejską w Żyrowej.